Entreprenader

Jag är visserligen ensamföretagare sedan en tid men har hunnit samla på mig hela 15 års erfarenhet i branschen på olika företag. Under de åren har jag jobbat på stora entreprenader under i runda slängar 9 år och har också varit ledande montör på ett antal av dem. Jag kan med väldigt kort introduktion hoppa in och producera i en entreprenad eller rent av bygga en hel undercentral ifall det behövs. Gäller det att bygga undercentraler så är jag helt självgående.

Jag har mycket goda kunskaper i att läsa ritningar och flödesscheman och gör mig snabbt en bild av läget på ett nytt jobb.

Svetsning

Det går utmärkt att anlita mig för att hoppa in på ett bygge och svetsa rör. Ibland kanske man saknar den kompetensen på företaget eller så är helt enkelt alla inom firman som har kompetensen uppbundna på andra jobb. Jag har också lång erfarenhet av rör svetsning med Tig. Den typen av svetsning utför jag på både svarta och vita rör. För svarta rör har jag tidigare haft licens men eftersom jag slutat hos min tidigare arbetsgivare och startat eget så är den licensen inte längre giltig. Men vid behov av licens-svetsning kan jag ordna detta.

All utrustning för rörjobb och svetsjobb

Även om jag är ensam så har jag tillgång till all utrustning som behövs för olika typer av rörjobb och svetsjobb. Så ni behöver inte stå med den.

id06

Jag innehar givetvis den nya id06 som oftast är ett krav på Entreprenader.

Heta arbeten

Jag har också behörighet för heta arbeten. Arbeten som innebär brandfara.