• Översyn värmesystem
  • Översyn/service panna/värmepump
  • Reparation vvs armaturer till exempel blandare
  • Byte vvs-armaturer och porslin
  • Rådgivning kring kommande projekt